Vernauwde halsslagaders

Vernauwde halsslagaders


Wanneer slagaderverkalking optreedt in de halsslagaders, gaan deze vernauwen of verstoppen. De bloedaanvoer naar de hersenen komt in het gedrang. De meeste patiënten ervaren hiervan geen klachten tot ze plots een beroerte doormaken. Typisch vertonen ze dan krachtsvermindering of verlamming, spraakstoornissen of voorbijgaande blindheid. Ernstige vernauwingen of vernauwingen bij mensen die al een beroerte doormaakten, dienen daarom te worden aangepakt.

Naast medicatie bestaat de behandeling hier uit het operatief afklemmen van het bloedvat en verwijderen van de kalk. Zeldzaam kan men halsslagadervernauwing ook behandelen met een stent. Voor nazicht van de bloedvaten, diagnose en eventueel voorstel tot behandeling kan U een afspraak maken op één van onze drie locaties.