Spataders

Spataders


In ons lichaam lopen twee soorten bloedvaten. Slagaders (arteriën) brengen zuurstofrijk bloed van het hart naar de weefsels en aders (venen) voeren zuurstofarm bloed terug richting hart. Aders bevatten kleine klepjes die voorkomen dat het bloed terugstroomt. Wanneer deze klepjes (meestal in de benen) niet goed werken, treedt terugvloei op. Hierdoor zetten de aders uit. De oorzaak is vaak erfelijk. Zo ontstaan spataders, die typisch een zwaar vermoeid gevoel geven en ontsierend zijn, maar ook zwelling, wonden of flebitis kunnen veroorzaken.

Behandeling kan met steunkousen, (foam)sclerotherapie (droogspuiten), radiofrequentieablatie (dichtbranden), flebectomies of klassieke stripping (uithalen). Tevens staan we in voor de diagnose, behandeling en opvolging van flebitis en diepe veneuze thrombose.

Veelgestelde vragen


Zijn spataders gevaarlijk?

Spataders kunnen zich uiten op vele manieren. Sommige zijn nauwelijks zichtbaar, andere veroorzaken open beenwonden. Strikt genomen zijn ze niet ‘gevaarlijk’. Wel kunnen ze esthetisch zeer storend zijn alsook invaliderende hinder (zware vermoeide benen, zwelling, jeuk) veroorzaken. Eens er zich in de spataders flebitis vormt of de huid donkerverkleuring of wonden vertoont, moet er absoluut niet langer gewacht worden ze te behandelen.

Is het waar dat spataders terugkomen?

De spataders die worden weggenomen zijn weg en blijven weg. Mensen met spataders hebben zwakke aders. Afhankelijk van de erfelijke aanleg en risicofactoren (staand beroep, zwangerschappen…) kunnen zich soms, bij ongeveer 1 op 10 patiënten, nieuwe takjes vormen. Deze zijn echter zelden zo uitgesproken als de eerste keer en evengoed behandelbaar.

Waar stroomt mijn bloed naartoe na een spataderoperatie?

In een normaal gezond been stroomt ongeveer 5 % van het bloed via de oppervlakkige en 95 % via de diepe aders. Bij een operatie worden alleen de zieke oppervlakkige aders weggenomen of dichtgemaakt. De diepe aders blijven zitten en krijgen het zelfs gemakkelijker. Zij zullen instaan voor het terugvoeren van bloed richting hart.

Wat gebeurt er met de dichtgeschroeide ader in mijn been?

Na de behandeling breekt het lichaam de dichtgemaakte ader af, hij ‘verteert’. U heeft deze ader niet meer nodig; het bloed zoekt zijn weg via andere aders.

Moet ik spuitjes krijgen na een spataderoperatie?

Normaal krijgt u geen spuitjes. Indien er belangrijke risicofactoren voor thrombose zijn of indien u al eens een thrombose doormaakte, krijgt u wel gedurende 10 dagen spuitjes.

Is het normaal dat ik meer pijn heb enkele dagen na een spataderoperatie?

Het is mogelijk dat er na enkele dagen iets meer pijn optreedt. Dit is een normale, voorbijgaande reactie van het lichaam die goed reageert op hoogstand van de benen en eventueel inname van een ontstekingsremmer (Ibuprofen of Diclofenac).

Hoelang ben ik werkonbekwaam na een spataderoperatie?

Dit is sterk afhankelijk van uw beroep. Lang stilstaan of zitten met de benen naar beneden dient vermeden te worden de eerste weken na de operatie. Ook de gebruikte techniek en uitgebreidheid van de ingreep zijn bepalend. De grote meerderheid van de mensen kan weer aan de slag na 10 dagen à 3 weken.

Hoelang moet ik mijn steunkousen dragen na een operatie?

De kousen dienen gedurende 1 week dag en nacht te worden gedragen, nadien nog twee weken enkel overdag.

Wanneer mag ik terug sporten?

Ongeveer 2 weken na de operatie kunt u normaal rustig terug beginnen te sporten (zwemmen, fietsen, lopen). Bij eenvoudige spataders kan dit minder zijn, bij een uitgebreide ingreep kan dit langer zijn.